Tietosuojaehdot:


Soveltamisala

Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.
Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla "henkilötieto" tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita CJ Training saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi CJ Trainingille, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja CJ Trainingin liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. CJ Training voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin palveluun tai mihin tahansa CJ Trainingin tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen palveluun liittyen. CJ Training saattaa kerätä palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus, paino ja äidinkieli.

CJ Training kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua. Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan CJ Trainingille, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.


Henkilötietojen luovutus

Käyttäjä hyväksyy sen, että CJ Training saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. CJ Training käyttää alihankkijoita palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun toteuttamiseksi. Palveluntarjoaja ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.


Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan CJ Trainingille paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan tai myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään palveluun tai ottamalla yhteyttä CJ Trainingin asiakaspalveluun.
Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää CJ Trainingia käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa CJ Trainingille sähköpostitse osoitteeseen jani@cjtraining.fi.


Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

CJ Training säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjenmukaisesti. Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa CJ Trainingilla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen jani@cjtraining.fi.


Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

CJ Training saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole CJ Trainingin määräysvallassa eikä CJ Training vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.


Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia. CJ Trainingilla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.

Kuluttajasuojalain nojalla, heti käyttöön otettavalla digitaalisella sisällöllä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tuotteen hintaa ei siis palauteta.